Là chương trình truyền hình luôn cập nhật các “tin tức, bình luận, đánh giá” các sự kiện nổi bật, nóng nhất trong xã hội của người trong cuộc và những phân tích nhận định từ góc nhìn chuyên gia. Mỗi chương trình sẽ là một câu chuyện, một sự việc khác nhau được nhắc đến.